Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
49/TB-SNgV 24-09-2020 Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ
25/TB-SNgV 15-06-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Số: 13/TB - SNgV 13-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
Số:09/TB-SNgV 03-03-2020 Thông báo Về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:11/TB-SNgV 22-02-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 02/2020
Số:08/TB-SNgV 12-02-2020 Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
Số:96/BC-SNgV 04-10-2019 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
0 số 09-09-2019 Thư Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng
Số:40/TB-SNgV 06-09-2019 Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi xử lý của Sở Ngoại vụ
Số: 287/HVNGBĐT 18-04-2019 Thông báo của Học viện Ngoại giao về thông tin tuyển sinh khóa 12- Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế ngành Quan hệ quốc tế, ngành Khoa học chính trị và ngành Truyền thông liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand
Số: 06/TB-SNgV 25-01-2019 Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
616/SNgV-VP 27-08-2018 V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
26/TB-SNgV 17-07-2018 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2018
570/SNV-CCVC 11-02-2018 Chương trình Học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017
25 /TB-SNgV 22-08-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2017
29/2016/TT-BCA 06-07-2016 Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
64/IFI-QLĐT&BD 25-03-2016 Chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ Công nghệ thông tin năm 2016
133/TB-BGDĐT 18-03-2016 Tuyển sinh đi học tại Ucraina năm 2016
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018