Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Điểm tin trong nước

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TWvề công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 27/11/2020, Đoàn công tác Sở Ngoại vụ đã tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.

Tin đối ngoại trong tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trao đổi hội đàm với thị Bằng Tường

Ngày 25/11, Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, đại diện các sở, ban, ngành cùng lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã có buổi trao đổi hội đàm với thị Bằng Tường tại khu vực mốc 109

Tin đối ngoại trong tỉnh

Tiếp xã giao Đoàn công tác của Đại sứ Armenia, Đại sứ Belarus, và Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam thăm tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 07/11/2020 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi tiếp xã giao với Đoàn công tác của Đại sứ Armenia, Đại sứ Belarus, và Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam nhân dịp các Đại sứ và phu nhân đến tham dự Lễ kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng 10 Nga theo lời mời của Hội Hữu