Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn công tác Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ

Ngày 6/10/2020, tại trụ sở Sở Ngoại vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Ngoại vụ kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trong thời gian tới; dự buổi làm việc của Đoàn công tác Lãnh đạo UBND tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND 05 huyện biên giới.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_5834.JPG

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

          Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở đã báo cáo khát quát về đặc điểm, tình hình đơn vị, kết quả công tác đối ngoại 9 tháng đầu năm 2020, theo đó: Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tập trung thực hiện các giải pháp góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm được giao đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực.

          9 tháng đầu năm đã tham mưu cho tỉnh ký kết 03 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh, 02 thỏa thuận cấp ngành. Quan hệ hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố, tăng cường, theo hướng đi vào chiều sâu và nâng cao cấp độ hợp tác, hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đồng chủ trì Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2020 giữa Bí thư Đảng ủy 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Hội nghị lần thứ 11 UBCTLH tại thành phố Liễu Châu, Trung Quốc. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, linh hoạt tham mưu chỉ đạo điều chỉnh hình thức tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, làm việc giữa các ngành, huyện biên giới của hai bên (trực tiếp trao đổi hội đàm tại km0 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lối mở, cửa khẩu phụ, tổ chức 02 cuộc điện đàm cấp tỉnh -khu giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây); tham mưu cho lãnh đạo tỉnh gửi Thư thăm hỏi, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh, ủng hộ và tiếp nhận vật tư y tế từ phía Quảng Tây.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_1015.JPG

Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm tại buổi làm việc

Quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia và các đối tác khác tiếp tục duy trì phát triển trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn ra. Sở đã tham mưu đổi mới phương thức triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác: tổ chức Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn vơi đối tác Pháp; trao tặng 60.000 khẩu trang y tế cho 02 tỉnh (Fukuoka, Kanagawa) và 01 thành phố (Buzen) của Nhật Bản, tích cực xúc tiến thiết lập quan hệ cấp địa phương với các đối tác Nhật Bản.

Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác quản lý biên giới theo 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc được tích cực thúc đẩy, triển khai hiệu quả, nghiêm túc. Các vụ việc vi phạm Hiệp định về quản lý biên giới được phát hiện kịp thời và tham mưu xử lý. Thực hiện tốt phối hợp liên ngành trong công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân, hợp tác trao đổi thông tin phòng chống dịch bệnh Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép; công tác vận động và quản lý hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tổ chức ký kết Bản ghi nhớ triển khai Dự án “Ngôi trường Hy vọng Samsung” giữa Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Lạng Sơn với Tổ hợp Sam Sung Việt Nam và Tổ chức KFHI, Hàn Quốc. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.

Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại; phương tiện, điều kiện làm việc; các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành và 05 huyện biên giới đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp trong tổ chức hoạt động đối ngoại và quản lý biên giới, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Trong 9 tháng đầu năm  2020 mặc dù chịu nhiều tác động ảnh của dịch bệnh Covid – 19, các hoạt động đối ngoại trong chương trình được phê duyệt phải cắt giảm tuy nhiên Sở Ngoại vụ đã nỗ lực triển khai, chủ động trong công tác tham mưu, đạt được nhiều kết quả rõ nét. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả công tác đối ngoại trên ba trụ cột (Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân) trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng và nhà nước;  phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, hướng dẫn các Huyện biên giới tăng cường công tác bảo vệ biên giới; thực hiện tốt công tác Lãnh sự- bảo hộ công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đi vào chiều sâu, hiệu quả thực tế; đổi mới phương thức trong công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện biên giới tăng cường phối hợp với Sở Ngoại vụ trong thực hiện công tác ngoại vụ.Trong tháng 10, các huyện biên giới thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, quan tâm bố trí cán bộ có đủ năng lực và kinh nghiệm làm công tác đối ngoại.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_5852.JPG

Ký kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước

 về công tác ngoại vụ và biên giới lãnh thổ

Tại buổi làm việc các đồng lãnh đạo Đoàn công tác của UBND tỉnh đã chứng kiến Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và biên giới lãnh thổ giữa Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ./.

Vũ Giang