Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
30/KH-SNgV 28-07-2022 Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", " Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025
29/KH-SNgV 20-07-2022 Kế hoạch Thực hiện "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 -2030"
51/QĐ-SNgV 08-07-2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ,gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến và đường truyền Internet Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
394/KH-SNgV 28-05-2022 Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2022
25/KH-SNgV 27-04-2022 Kế hoạch học tập,nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"
14/TB-SNgV 27-04-2022 Thông báo lịch trực ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5
11/PĐ-SNgV 07-04-2022 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Ngoại giao năm 2022
23/KH-SNgV 31-03-2022 Kế Hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2022
10/PĐ-SNgV 31-03-2022 Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ thi đua xây dựng Cơ quan văn hóa;Công sở văn minh”năm 2022
22/KH-SNgV 24-03-2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
17/KH-SNgV 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
18/KH-SNgV 11-03-2022 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
574/TB-SGDĐT 09-03-2022 Thông báo tuyển sinh học bổng Asean của Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc năm 2022
15/KH-SNgV 28-02-2022 Kế hoạch thực hiện nâng cao các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Ngoại vụ năm 2022
144/SNgV-VP 28-02-2022 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
13/KH-SNgV 18-02-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
106/SNgV-VP 17-02-2022 Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2022.
11/KH-SNgV 17-02-2022 Kế Hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
10/KH-SNgV 16-02-2022 Kế hoạch Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ năm 2022
09/KH-SNgV 15-02-2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
12/KH-SNgV 09-02-2022 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022
06/PĐ-SNgV 31-01-2022 Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chính trị công tác năm 2022
08/KH-SNgV 28-01-2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
03/TB-SNgV 26-01-2022 Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
02/TB-SNgV 23-01-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ 2022
07/KH-SNgV 17-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2022
05/QĐ-SNgV 17-01-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
05/KH-SNgV 12-01-2022 Kế hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2022
02/KH-SNgV 07-01-2022 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
01/KH-SNgV 06-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2022