Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới huyện Tràng Định

Tin bài: Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới huyện Tràng Định

Ngày 16/11/2022, Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Nội vụ và Tư pháp đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Cụm thi đua An ninh Công an tỉnh, UBND huyện Tràng Định  tổ chức Lễ Khánh thành công trình 04 đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới tại xã Đào Viên, huyện Tràng Định.

          Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-CTĐ ngày 18/02/2022 của Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp về công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua năm 2022, với vai trò đơn vị Cụm phó, Sở Ngoại vụ đã chủ động nghiên cứu trao đổi, phối hợp các huyện biên giới và đồn biên phòng khảo sát thực địa các tuyến đường chưa được kiên cố bê tông hóa lên mốc biên giới tại những khu vực địa hình khó khăn, có nhu cầu cấp thiết và đề xuất nội dung hoạt động chung của Cụm trong 6 tháng cuối năm gắn với chủ trương của tỉnh hiện nay về việc kêu gọi vận động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đường nhánh lên các mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí của Đồn Biên phòng Bình Nghi, huyện Tràng Định làm đường nhánh kiểm tra mốc biên giới tại khu vực mốc 1033, Sở Ngoại vụ đã tham mưu và thông báo đến các cơ quan, đơn vị Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp vận động CBCCVCLĐ cơ quan tham gia ủng hộ hỗ trợ và trao tặng kinh phí để triển khai Kế hoạch đề ra.

Thay mặt cho Cụm Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị Cụm trưởng, đại diện các cơ quan trong Cụm thi đua đã phát biểu khẳng định Cụm thi đua sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ bộ đội Đồn Biên phòng Bình Nghi nói riêng và các chiến sĩ bộ đội nói chung, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Buổi Lễ được tổ chức và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: Cắt băng khánh thành công trình; trao biểu trưng số tiền hỗ trợ xây dựng 04 công trình cho Đồn Biên phòng Bình Nghi; tham quan tuyến đường nhánh bê tông... Công trình mang ý nghĩa quan trọng hỗ trợ thiết thực cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng Bình Nghi thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ canh giữ nơi biên cương, phục vụ nhân dân địa phương tham gia lao động sản xuất, đồng thời khẳng định tinh thần xung kích, đồng hành, đoàn kết của các ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh vì mục tiêu giữ gìn và bảo vệ biên giới lãnh thổ Tổ quốc.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại Lễ Khánh thành:

                                               1_1.jpg

 

 

 

2_1.jpg

 

3_0.jpg