Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024

Ngày  09/6/2023, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-HĐGBC về việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024.

Cuộc thi nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao trong năm; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Lạng Sơn; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều kiện, đối tượng dự thi cùng tiêu chí đánh giá và các quy định cụ thể theo Thể lệ của Hội đồng Giải báo chí tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐGBC ngày 19/7/2021 của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn; xem tại đây) đã ban hành.

Thời gian nhận tác phẩm: Hạn cuối cùng ngày 28/02/2024 (theo dấu bưu điện); thời gian xét chọn, thẩm định từ tháng 3 đến tháng 5/2024.

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí: Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 02053.813.415; Email: langsonhnb@gmail.com. Hồ sơ dự Giải nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Lễ công bố và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ IV năm 2024 vào dịp Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), giải thưởng bao gồm: 05 Giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích .

Những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu sẽ đăng ký tham gia các giải báo chí toàn quốc ./.

Vũ Giang tổng hợp.