Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

02053. 718 608

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 816 869

3

Bà Trần Thị Vân Thùy

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 718 606

       

II. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Bà Hoàng Thị Kim Oanh  Điện thoại: 02053. 866 669

2. Thanh tra

- Chánh Thanh tra : Bà Đoàn Thị Hằng                                     Điện thoại: 02503. 896 889 

3. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Từ Duy Thứ                     Điện thoại: 02053. 719 878

5. Phòng Quản lý biên giới

- Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh Phương                              Điện thoại: 02053. 815 608

6. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại

- Địa chỉ: Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Bà Đoàn Thị Hằng.

   Điện thoại: 02503. 896 889                          Email: trungtamttdvdnls@gmail.com.

- Phòng Nghiệp vụ: Điện thoại: 02053. 896 899

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: Điện thoại 02053. 896 888