Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số Lạng Sơn

Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Quy định này áp dụng vào việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quy định này được triển khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các lái xe vận chuyển hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh cùng các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với 02 cửa khẩu trên. Người sử dụng thực hiện cài đặt, sử dụng khai báo thông qua truy cập Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tại địa chỉ: https://cuakhauso.langson.gov.vn hoặc tải APP Nền tảng cửa khẩu số trên AppStore và CHPlay.