Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020

Ngày 08/1, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Hà Lê Hữu, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức người lao động thuộc Sở Ngoại vụ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; và báo cáo công khai tài chính năm 2020.

Đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Bí thưChi bộ, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Lê Hữu, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở

báo cáo tại Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2020, Sở đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt giao nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành tốt, có kết quả nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm, tiến độ và chất lượng công việc đều đáp ứng yêu cầu. Trong đó,quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố, tăng cường theo hướng đi vào chiều sâu và nâng cao cấp độ hợp tác, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác quản lý biên giới theo 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc được tích cực thúc đẩy, triển khai hiệu quả, nghiêm túc. Các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống, ứng phó kiếm soát dịch COVID-19 và khôi phục trở lại hoạt động giao thương hàng hóa được tham mưu chủ động, tích cực. Quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp tiếp tục được mở rộng, phát triển trong bối cảnh dịch bệnh; duy trì và thúc đẩy quan hệ với cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tăng cường liên kết với các địa phương, tổ chức quốc tế, góp phần chủ động tích cực hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh, nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị; xây dựng và giữ vững môi trường lành mạnh, an toàn, ổn định và phát triển.Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham gia đóng góp của công chức, viên chức và người lao động liên quan đến dự thảo các báo cáo, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định Công nhận danh hiệu thi đua, Lao động tiên tiến cho 26/26 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 cá nhân; danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 05/05 tập thể và tổ chức tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.