Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hoạt động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn

Hội nghị lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương năm 2022

Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương năm 2022 là hội nghị thường niên do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức, để cập nhật, trao đổi thông tin, tình hình thế giới khu vực, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, nhằm nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, bổ sung cơ sở lý luận cho cán bộ các cơ quan ngoại vụ địa phương, là cơ hội để các cơ quan ngoại vụ địa phương giao lưu, kết nối, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ và là kênh để chia sẻ những kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo trong quá trình vận dụng nghiệp vụ đối ngoại vào thực tiễn trong bối cảnh thế giới và khu vực chuyển biến phức tạp, việc nắm vững những xu hướng mới của thế giới là rất cần thiết trong hoạch định chính sách phát triển của đất nước cũng như các địa phương.
Hoạt động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn

Cục Ngoại Vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp học trực tuyến cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho các cán bộ Ngoại vụ trên cả nước

Ngày 28/12, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 200 công chức, viên chức ngoại vụ địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Hoạt động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn

Hội nghị giao ban công tác Ngoại vụ 8 tỉnh miền núi Phía Bắc và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Số 1 - Bộ Ngoại giao năm 2021

Sáng ngày 10/12/2021, tại Khách Sạn Mường Thanh, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Ngoại vụ 8 tỉnh biên giới Phía Bắc và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Số 1 - Bộ Ngoại giao.

Hoạt động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn

Chi bộ và cơ quan Sở Ngoại vụ phát động, quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” và “lời hiệu triệu”, huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vắc xin phòng, chống COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động; ngày 07/6/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với chính quyền Sở Ngoại vụ tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở tham gia.
Subscribe to Hoạt động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn