Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Điểm tin trong nước

Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2020

Ngày 6/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Ẩm thực quốc tế với sự tham gia của 143 gian hàng đến từ Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các đơn vị của Bộ Ngoại giao,  tỉnh thành và doanh nghiệp với sự bảo trợ của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga

Điểm tin trong nước

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TWvề công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 27/11/2020, Đoàn công tác Sở Ngoại vụ đã tham dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.

Subscribe to Điểm tin trong nước