Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống  tham  nhũng  giai  đoạn  2019-2021”  của  Thủ  tướng  Chính  phủ; ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Ngày 22/9/2021, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 420/TTr-PCTN về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”, trong đó đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để tích cực tham gia cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự thi (Xem tại đây)

Địa điểm nhận bài thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Hạn gửi bài thi: Trước ngày 10/10/2021 để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định ./.