Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin về Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết giữa Học viện Ngoại giao với các Trường Đại học quốc tế

1.    Phương thức, thời gian và điều kiện tuyển sinh:
-    Phương thức tuyển sinh: xét hồ sơ tuyển thẳng
-    Thời gian nhập học: tháng 10/2022 ( tuyển sinh bổ sung tháng 2/2023)
-    Điều kiện tuyển sinh:
+ Trình độ ngoại ngữ: IELTS (Academic - Học thuật) tối thiểu là 5.5 hoặc TOEFL IBT tương đương
+  Trình độ văn hóa: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài; Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.
2.    Thời gian và chương trình đào tạo:
2.1.    Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand:
Thời gian đào tạo 03 năm. Chương trình đào tạo do Đại học Victoria Wellington chịu trách nhiệm cung cấp gồm 18 môn học ( tổng số 360 tín chỉ) đối với mỗi chuyên ngành, chia thành 02 giai đoạn:
-    Giai đoạn 1 ( 1,5 năm): Sinh viên học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Học viện Ngoại giao. Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp học giai đoạn 2 tại Đại học Victoria Wellington.
-    Giai đoạn 2 (1,5 năm): Sinh viên tiếp tục học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Đại học Victoria Wellington.
2.2.    Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc:
Thời gian đào tạo 03 năm chia 02 giai đoạn.
-    Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (2 năm) : Sinh viên học khung chương trình gồm 16 học phần tương ứng với 72 tín chỉ. Khung Chương trình được Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao thiết kế theo chuẩn của ĐH Flinders.
-    Giai đoạn 2 tại Đại học Flinders, Úc (1 năm): Sinh viên hoàn thành 36 tín chỉ còn lại.
Ghi chú: Sinh viên có thể chuyển tiếp sau 1 năm học tại Học viện Ngoại giao.
3.    Ngành đào tạo: 
3.1.    Chương trình liên kết giữa Học viên Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand:
Ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông
Sinh viên có thể lựa chọn học chuyên ngành hoặc song ngành (Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa học chính trị và Truyền thông) sau khi chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellington và đăng ký học theo mã ngành mà mình lựa chọn.
3.2.    Chương trình liên kết giữa Học viên Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc:
Ngành Ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh)
4.    Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
5.     Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Học viện Ngoại giao vững vàng về chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với các cố vấn học tập của Đại học Victoria Wellington và Đại học Flinders.
6.     Văn bằng:
-    Bằng Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông do trường Đại học Victoria Wellington cấp.
-    Bằng Cử nhân Ngôn ngữ do Đại học Flinders cấp.
-    Bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học toàn thời gian tại Đại học Victoria Wellington và Đại học Flinders, được công nhận toàn cầu.
7.    Học phí (ước tính):
7.1 Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand:
- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: khoảng 160.000.000 VNĐ
- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand): khoarng 680.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Đại Học Victoria Wellington thông báo vào thời điểm nhập học). 
7.2 Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc: 
- Giai đoạn tại Việt Nam: 192.000.000 VNĐ.
- Giai đoạn chuyển tiếp tại Đại học Flinders: khoảng 540.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Flinders thông báo vào thời điểm nhập học).
Ghi chú: Mức học phí tại Đại học Flinders sẽ thay đổi nếu sinh viên chuyển tiếp sau 01 năm học tại Học viện Ngoại giao
8.    Điều kiện chuyển tiếp: 
8.1 Chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand:
IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL iBT tương đương
Điểm IELTS từ 6.0 trở lên (trong đó kỹ năng nói và viết từ 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương. 
Lưu ý: 
-    Hoàn thành các môn học theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao.
-     Xét duyệt visa sinh viên do Sở di trú New Zealand và Úc quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.
Các cá nhân quan tâm đến Chương trình đào tạo, liên hệ:
-    Website:     https://www.dav.edu.vn
-    Email:         lienketdaotaohvng@dav.edu.vn
-    Hotline:        (84) 904509769; (84) 912603333 (c. Thu)