Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác thông tin đối ngoại năm 2022

       Ngày 12/12/2022, Ban Chỉ đạo cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) và Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.