Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
0 17-07-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2023 (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 30/7/2023
0 12-06-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 06/2023
0 05-05-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 5/2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
0 27-03-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 3/2023 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)
0 13-03-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 03/2023 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)
0 27-02-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 03/2023 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023)
0 13-02-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 02/2023 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)
0 06-02-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 02/2023 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)
0 16-01-2023 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 01/2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
0 12-12-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 12/2022 từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022
0 05-12-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
0 28-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
0 14-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022
0 07-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 13/11/2022
0 31-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
0 24-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
0 17-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
0 10-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)
0 03-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
0 26-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022
0 19-09-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo Sở tháng 9/2022 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)
08-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 8/2022 (Từ ngày 8/8/2022 đến ngày 14/8/2022)
01-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 8/2022 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)
25-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)
18-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)
11-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)