Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
0 28-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)
0 14-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022
0 07-11-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 7/11/2022 đến ngày 13/11/2022
0 31-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 11/2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
0 24-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
0 17-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
0 10-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)
0 03-10-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 10/2022 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
0 26-09-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022
0 19-09-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo Sở tháng 9/2022 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)
08-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 8/2022 (Từ ngày 8/8/2022 đến ngày 14/8/2022)
01-08-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 8/2022 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)
25-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)
18-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022)
11-07-2022 Lịch công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở tháng 7/2022 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022)