Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều kiện, đối tượng được xem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC
Điều kiện, đối tượng được xem xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC

Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

a
Halal - Thị trường tiềm năng và một số thông tin cần biết

Halal theo tiếng Ả-rập có nghĩa là hợp pháp hoá hay được phép, dùng để chỉ quy chuẩn tôn giáo phù hợp với chuẩn mực và giá trị của Hồi giáo theo Kinh Cô-ran và Luật Sa-ri-a.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
28/TB-SNgV 30-08-2023 Lịch trực của Sở Ngoại vụ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023
189/QĐ-SNgV 27-08-2023 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
166/QĐ-SNgV 04-08-2023 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Ngoại vụ
712/SNgV-VP 03-08-2023 Tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ
20/TB-SNgV 28-07-2023 Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
657/SNgV-LSHTQT 21-07-2023 V/v thông tin về chương trình hợp tác xuất khẩu lao động sang thị trường Cộng hoà Séc
16/TB-SNgV 04-07-2023 THÔNG BÁO Về hồ sơ, thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

LIÊN KẾT WEBSITES

Missing view, block "thongketruycap"