Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Lạng Sơn tham gia Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Ngày 13/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị nhằm rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận GCM trong thời gian tới.

Ngày 13/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị nhằm rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận GCM trong thời gian tới.

 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu Hội Nghị.

Dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu đến từ các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ quan chức năng của các địa phương, đại diện Tổ chức Di cư quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam và một số cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài dự hội nghị. Tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Vân Thuỳ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và các chuyên viên của Sở Ngoại vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm

Hội nghị gồm 3 phiên chính, tập trung vào các nội dung: rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM, thảo luận về thực trạng và giải pháp để giải quyết tình trạng lừa đảo trực tuyến và mua bán người qua biên giới đang nổi lên trong thời gian qua và trao đổi những vấn đề cần ưu tiên trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận GCM. Các đại biểu cũng trao đổi thêm một số vấn đề Việt Nam cần quan tâm, thúc đẩy trong thời gian tới (xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di cư, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác di cư quốc tế, thiết lập các địa chỉ hỗ trợ người lao động Việt Nam ở nước ngoài...) nhằm triển khai một cách toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch, tạo môi trường di cư an toàn, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư./.

Thu Hiền