Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại Vụ

Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19
Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19
Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc (CISMEF) lần thứ 19 do Bộ Công nghiệp thông tin, Tổng cục Giám sát quản lý thị trường quốc gia Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Quảng Đông đồng chủ trì tổ chức. Trong khuôn khổ Hội chợ, dự kiên sẽ có Diễn đàn ...
Đọc thêm