Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại Vụ

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn đạt 85,94%, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với năm 2022; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 79,30%, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc so với ...
Đọc thêm