Thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ công dân nước ngoài

của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Đầu mối liên hệ, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Lạng Sơn trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 như sau:

1. Bộ phận phụ trách: Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại: 02053 719878/ 719886, Fax: 02053 718607.

2. Cán bộ phụ trách: Ông Từ Duy Thứ, Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế (tiếng Anh), điện thoại: 0985038268, email: tdthu.sngvls@gmail.com; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế (tiếng Trung Quốc), điện thoại: 0915999136, email: hiensngvls@gmail.com.

 

24小时值班为外国公民提供协助联系信息

(附于与20219日外事厅颁发的第   /SNgV-LSHTQT号公文)

24小时值班为居住谅山省的外国公民关于新冠病毒疫苗接种工作提供协助联系信息如下:

负责单位:谅山省外事厅,领事国际合作处

地址:谅山省谅山市,枝陵坊雄王路10号

电话:02053 719878/ 719886; 传真:02053 718607

负责干部:徐唯庶 先生 ,领事 – 国际合作处处长,

电话:0985038268; 电子邮件tdthu.sngvls@gmail.com

 阮氏秋贤 女士,领事-国际合作处副处长,

 电话:0915999136; 电子邮件:hiensngvls@gmail.com.

 

 Information about contact and 24/7 support for foreign citizens

(Attached to Official Dispatch No. /SNgV-LSHTQT dated September 2021

of the Department of Foreign Affairs)

Contact information and 24/7 support for foreign citizens living in Lang Son province for Covid-19 vaccination is as follows:

Division in charge: Consular - International Cooperation Division, Lang Son Department of Foreign Affairs;

Address: No. 10 Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province

Phone: 02053 719878/719886,

Fax number: 02053 718607

Officers in charge:

Mr. Tu Duy Thu (for English information), Head of Consular - International Cooperation Division

Phone number: 0985038268

Email: tdthu.sngvls@gmail.com

Ms. Nguyen Thi Thu Hien (for Chinese information), Deputy Head of Consular  - International Cooperation Division

Phone number: 0915999136

Email: hiensngvls@gmail.com.