Cấp Công hàm xin thị thực

Công hàm xin thị thực được cấp cho những người mang HCNG, HCCV để xin thị thực nhập cảnh những nước chưa có thoả thuận miễn thị thực đối với HCNG, HCCV của Việt Nam. Hồ sơ đề nghị cấp công hàm tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực theo mẫu 01/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao hoặc Tờ khai điện tử có mã vạch được kê khai trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Ngoại giao tại địa chỉ http://dichvucong.mofa.gov.vn

- HCNG, HCCV còn giá trị từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày dự kiến xuất cảnh.

- Quyết định hoặc văn bản cử đi công tác nước ngoài hoặc cho phép đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu 02/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao).

- Bản chụp Thư mời (nếu có).