Quan hệ lãnh sự

Công tác phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài tại địa phương

- Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là CQĐDNN) những vụ việc lãnh sự thông thường liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh như: bị tai nạn, tử vong, mất hộ chiếu, vi phạm pháp luật Việt Nam bị giam giữ (trừ thăm lãnh sự phải thông qua Bộ Ngoại giao); đồng thời báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khi có sự việc liên quan đến người nước ngoài xảy ra tại địa phương để cùng phối hợp giải quyết.

- Đơn vị đầu mối phối hợp: Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

+ Giờ hành chính, gọi số máy: 02053.719.886/ 719878.

+ Ngoài giờ hành chính gọi số máy: 0985.038.268.