Chiều tối ngày 29/7 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có tất cả các đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Thủ trưởng đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế của Bộ.

Trong bối cảnh khó khăn chung của khu vực và thế giới, với tác động lan rộng và phức tạp của đại dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, các Trưởng cơ quan đại diện ta ở nước ngoài cần tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vắc xin và “hiến kế” cho Chính phủ, các Bộ, ngành trong nước về kiểm soát dịch bệnh, tham mưu về các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời làm tốt công tác thông tin truyền thông đối ngoại.

Về công tác 6 tháng đầu năm, bộ trưởng nhấn mạnh, điểm sáng nhất của ngoại giao kinh tế trong 6 tháng đầu năm là ngoại giao vắc-xin, đã góp phần vào kết quả chung của đất nước trong việc vận động và tiếp nhận hơn 14 triệu liều vắc-xin mặc dù nhu cầu thực tế trong nước còn rất lớn. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt, từ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và kinh tế-xã hội.

5800-img-9498p.jpg (704×407)

Toàn cảnh Hội nghị

Về bối cảnh sắp tới, Bộ trưởng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, các Trưởng Cơ quan đại diện cần thực hiện các nhiệm vụ với phương châm tiếp tục chủ động, sáng tạo trong phát hiện, đề xuất các cơ hội hợp tác. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng giao các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện cần làm tốt năm nhiệm vụ:

Một là, đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin theo cả các hình thức viện trợ, bán và chuyển giao công nghệ cũng như đẩy mạnh nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế.

Hai là, tập trung theo dõi, phát hiện các xu hướng mới trong và sau Covid-19 để thông tin, tham mưu cho Chính phủ trong triển khai các chiến lược, định hướng phát triển đất nước.

Ba là, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với các đối tác quan trọng, tận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối địa phương, doanh nghiệp xúc tiến kinh tế đối ngoại thích ứng với bối cảnh Covid-19

Năm là, trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa bàn, các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự cần chủ động thông tin, tham mưu các kế hoạch, lộ trình nối lại hợp tác kinh tế, đi lại, du lịch giữa Việt Nam với các nước.

Nguồn Bộ Ngoại giao

https://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr111027144142/ns210803192004