Chiều 06/7/2023, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Toạ đàm với các địa phương về chủ đề: “10 năm tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của các địa phương; những vấn đề đặt ra và phương hướng thời gian tới” bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Bộ Ngoại giao và các điểm cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc. ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã chủ trì chương trình Tọa đàm.

 

 

(Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chủ trì toạ đàm tại điểm cầu Bộ Ngoại giao)

 

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, tham dự chương trình tọa đàm có đại diện lãnh đạo một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chương trình tọa đàm lần này được tổ chức với mục tiêu làm làm rõ những kết quả nổi bật của địa phương đạt được trong 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; điểm nghẽn, tồn tại và hạn chế trong quá trình hội nhập quốc tế; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hội nhập quốc tế của các địa phương; những vấn đề đặt ra cho các địa phương trong triển khai hội nhập quốc tế trong thời gian tới; một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của các địa phương.

Tọa đàm đã diễn ra hai phiên tham luận: (1) Những vấn đề đặt ra trong tiến trình Hội nhập quốc tế 10 năm qua, (2) Phương hướng nâng cao hiệu quả Hội nhập Quốc tế của các địa phương trong thời gian tới. Các đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành phố, các chuyên gia ở một số lĩnh vực… đã trao đổi, tham luận về những nội dung cốt lõi trong công tác hội nhập quốc tế như: thu hút nguồn nhân lực để nâng cao vị thế; thu hút các nguồn lực quốc tế để nâng cao hiệu quả hội nhập; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng để bứt phá trong hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; phát huy các thế mạnh của địa phương trong hội nhập quốc tế; bài học kinh nghiệm và nhữn g giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế;…

 

(Đại diện Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn báo cáo tham luận)

 

Tại chương trình tọa đàm, đại diện Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn báo cáo tham luận với chủ đề: “Hội nhập quốc tế với nước láng giềng; bài học thời gian qua và phương hướng, giải pháp thời gian tới”. Theo đó, tham luận đưa ra những kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ Ngoại giao quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến tham luận của các địa phương tại hội nghị này. Những ý kiến đóng góp cũng như những kiến nghị của các địa phương sẽ được tổng hợp và phục vụ cho quá trình soạn thảo Nghị quyết về Hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam trong thời gian tới.

         Tin và ảnh: Hương Trang