Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 30 August 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
616/SNgV-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
616.signed.signed.pdf 276.75 KB