Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn Thanh tra Bộ Ngoại giao thanh tra chuyên ngành tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt, từ ngày 19-22/9/2022, Đoàn Thanh tra Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn cùng đại diện của một số Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Ngoại giao đã tổ chức thanh tra chuyên ngành  Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tham mưu thực hiện quy định của pháp luật về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh tỉnh Lạng Sơn.

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\Anh doan thanh tra\37a3c84991ad55f30cbc.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Ngoại vụ tỉnh.

            Trong chương trình, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra chuyên ngành với 10 nội dung cơ bản gồm việc triển khai và quản lý các hoạt động đối ngoại được quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao, cụ thể: công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác lãnh sự; công tác ngoại giao văn hóa; công tác ngoại giao kinh tế; công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công  tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài và công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia; thời kỳ thanh tra từ 01/1/2018 đến 01/7/2022.

 Đoàn Thanh tra đã tổ chức làm việc với một số sở, ngành tỉnh thường xuyên phối hợp Sở Ngoại vụ trong tham mưu tổ chức triển khai công tác đối ngoại liên quan đến nội dung thanh tra chuyên ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đoàn Thanh tra cũng đã đến chào, báo cáo về kết quả làm việc với đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách công tác đối ngoại.

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\Anh doan thanh tra\59f28b04c2e006be5ff1.jpg

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh  tiếp, làm việc cùng Đoàn Thanh tra.

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\Anh doan thanh tra\cc3039997d7db923e06c.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu báo cáo tại trụ sở UBND tỉnh.

            Với sự cầu thị, tiếp thu  nghiêm túc hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn, Chương trình thanh tra chuyên ngành của Bộ Ngoại giao là dịp quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại tại địa phương, bồi dưỡng, hướng dẫn sâu về nghiệp vụ chuyên môn đối ngoại cho đội ngũ CBCCVC Sở Ngoại vụ thông qua chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của địa phương, qua đó hỗ trợ hiệu quả cơ quan ngoại vụ địa phương thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác đối ngoại và quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Description: C:\Users\GIANF\Desktop\Anh doan thanh tra\b0a0282f76cbb295ebda.jpg

Đoàn Thanh tra làm việc cùng một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Vũ Giang