Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bảo hộ công dân

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 12 May 2021

Bảo hộ công dân

- Bảo hộ công dân là hoạt động của Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện việc bảo hộ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

- Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho công dân, pháp nhân Việt Nam gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ không thể tự khắc phục được tại thời điểm đó.

- Sở Ngoại vụ được UBND tỉnh giao làm đầu mối phối hợp với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan liên quan khác thực hiện trợ giúp, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh, bảo vệ lợi ích của người dân có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

Số điện thoại trực công tác bảo hộ công dân

- Số điện thoại (+84 4 62 844 844) được Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) phối hợp với Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel)thiết lập để hỗ trợ người dân và pháp nhân Việt Nam gặp khó khăn ở nước ngoài.Đường dây nóng này hoạt động 24/24giờ, tất cả các ngày trongtuần.

- Công dân Việt Nam và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn, hoạn nạn, bị giam giữ, cần sự trợ giúp, gọi điện thoại đến đường dây nóng bảo hộ công dân ở nước ngoài (+84 4 62 844 844)để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.

- Địa chỉ hòm thư: baohocongdan@gmail.com (thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: lanhsuvietnam.gov.vn).

- Hoặc số điện thoại liên hệ công tác bảo hộ công dân tại Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn:

+ Giờ hành chính, gọi số máy: (+84) 02053.719.886.

+ Ngoài giờ hành chính gọi số máy: (+84) 985.038.268.