Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cấp thẻ ABTC

Submitted by on 17 June 2021

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình. Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó (Hiện nay đã có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình Thẻ Doanh nhân ABTC gồm: Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Mêxicô).

I. Điều kiện để được xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

1. Đối với doanh nhân và doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

a) Đối với doanh nhân:

- Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, đang làm việc ổn định, dài hạn (có hợp đồng lao động không xác định thời hạn), giữ chức vụ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, đáp ứng các quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Có hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc giấy tờ chứng minh chức vụ hiện đang đảm nhiệm.

-  Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, còn giá trị sử dụng tối thiểu 12 tháng.

- Có văn bản của doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.

b) Đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

- Đã có thời gian đi vào hoạt động ổn định từ 12 tháng trở lên.

- Có đủ năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng hợp tác với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ là thành viên chương trình thẻ ABTC; có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác thuộc các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC.

b) Có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, còn giá trị sử dụng tối thiểu 12 tháng.

c) Có văn bản của cơ quan chủ quản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.

II. Số lượng, thành phần hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC

1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp tại Sở Ngoại vụ, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.

b) Bản sao một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ (xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ).

d) Bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

e) Bản sao một trong các loại giấy tờ, văn bản phát sinh gần nhất nhưng không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ để chứng minh mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp với đối tác ở các nước hoặc vùng lãnh thổ thuộc khối APEC như: Hợp đồng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; cam kết thương mại, hạn ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá, hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ…

g) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, thì thay bằng bản xác nhận của doanh nghiệp hoặc giấy tờ có liên quan để chứng minh.

h) Bản sao hợp đồng lao động (trừ các trường hợp không phải ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do thủ trưởng cơ quan chủ quản cán bộ, công chức, viên chức ký tên, đóng dấu.

b) Được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC.

c) Bản sao hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng.

Các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC để thuận lợi trong việc kinh doanh, mở rộng thị trường trong khối APEC, có thể liên hệ với Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại để được hướng dẫn, hỗ trợ, theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

Điện thoại: +84 2053 896 899

Số máy đường dây nóng: Ông Vũ Bằng Giang; Điện thoại: 0911253666

Email: trungtamttdvdnls@gmail.com