Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025

Sáng 21/12/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019-2025.

Description: E:\A Bai tin - Kien\Tin bai 2022\Tin - So ket chuong trinh van dong PCPNN  2019-2025 12-2022\z3991300757034_b3c111023dd53c451d7832019f06e85d.jpg

Lãnh đạo và chuyên viên Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và các điểm cầu tại địa phương. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể, tổ chức nhân dân. Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn có bà Trần Thị Vân Thuỳ, Phó Giám đốc Sở cùng với Lãnh đạo và công chức Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025. Từ năm 2020 đến 2022, đã có 1.407 lượt tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, năm 2020 có 490 tổ chức, năm 2021 có 481 tổ chức, năm 2022 có 436 tổ chức. Giá trị viện trợ giải ngân đạt gần 562 triệu USD trên các lĩnh vực, như: Y tế, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, hỗ trợ tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội,...

Đối với tỉnh Lạng Sơn, thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 – 2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 về Chương trình tăng cường hợp tác, vận động và quản lý viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2025. Kết quả trong giai đoạn 2019-2022 tỉnh đã phê duyệt và tiếp nhận 11 dự án của 7 tổ chức PCPNN và tổ chức quốc tế được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn viện trợ lên đến 1.196.137 USD; phê duyệt tiếp nhận  17 khoản viện trợ phi dự án với tổng số giá trị viện trợ là 2.256.106 USD, tăng gấp hơn 9 lần so với giai đoạn 3 năm trước.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả tình hình viện trợ PCPNN trong thời gian qua, nêu lên những hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm, các cơ chế hợp tác, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa các bộ, ngành, địa phương với các tổ chức PCPNN và các đối tác. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đưa ra nhu cầu cần vận động viện trợ phù hợp với tiêu chí tài trợ của các tổ chức PCPNN.