Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại Vụ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 17/02/2024 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn ...

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Chiều 20/02/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải pháp đẩy nhanh tiến độ tại 03 dự án (DA): Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến ...

Đoàn công tác của Tổ chức Daejin International Volunteers Association (DIVA), Hàn Quốc khảo sát tại huyện Bình Gia

  Từ ngày 10-12/01/2024, Đoàn công tác của Tổ chức  DIVA, Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát thực tế để triển khai chương trình hỗ trợ nước sạch, máy lọc nước và cải tạo nhà vệ sinh tại một số điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền ...

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ...

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 143/UBND-KT, ngày 27/01/2024.Ảnh minh họa. Nguồn: ...

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024 (Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 16/02/2024).Ảnh minh họa. Nguồn: baolangsonVề hình thức: tổ chức Đại ...

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động KSTTHC, CCTTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số ...

Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Quyết định số 329/QĐ-UBND, ngày ...

Chỉ đạo bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

 Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NC, ngày 2/2/2024 chỉ đạo bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.Chỉ đạo Sở Nội vụ ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2021 – 2025) năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2021 – 2025) năm 2024 (Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 25/01/2024).Ảnh minh họa. ...

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 226/QĐ-UBND, ngày 31/1/2024).Theo đó, về vị trí, ...

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 30/1/2024).Ảnh minh họa. Nguồn InternetMục tiêu cụ thể đến năm 2030: phấn ...

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 215/UBND-KGVX ngày 16/02/2024 về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh họaTheo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ...

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 21/01/2024).Ảnh minh họa. Nguồn: nhandan.vnKế hoạch nêu rõ, ...

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 103/UBND-KT, ngày 20/01/2024. Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị ...

Lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ đón Bằng công nhận xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày 17/02/2024, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023 và khai mạc ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã lần thứ 2 năm 2024. Đến dự có ...

Họp Ban Tổ chức và các tiểu ban giải việt dã mùa xuân và biểu diễn võ thuật, lân rồng tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Ngày 16/02/2024, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức giải việt dã mùa xuân và biểu diễn võ thuật, lân rồng tổ chức cuộc họp về chuẩn bị công tác tổ chức giải năm 2024. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc họp Tại cuộc họp, các ...

Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Sáng 16/02/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án (DA) quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) chủ trì họp Phiên thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình ...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của...

Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ...

Lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng

Ngày 15/02/2024, UBND huyện Văn Lãng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu 7, thị trấn Na Sầm. Tham dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu tại lễ phát động Trong những năm qua ...

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Chi Lăng

Ngày 15/02/2024 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tại Đền Chi Lăng, xã Chi Lăng, UBND huyện Chi Lăng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ ...

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc

Ngày 09/02/2024 (tức 30 Tết), Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc, ...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (đêm Giao Thừa)

Tối ngày 09/02/2024 (tức ngày 30 tháng chạp năm Quý Mão), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Văn Lãng và ...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (đêm Giao thừa)

Đêm 09/02/2024 (đêm Giao thừa 30 tháng Chạp năm Quý Mão), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáo Thìn tại Cửa khẩu Chi Ma và Công an huyện Lộc ...

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định về công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ảnh minh họa. Nguồn: baolangsonCụ thể: 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã ...

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 30/01/2024 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh.Ảnh  minh họaTheo đó, công bố danh mục 68 văn bản quy phạm pháp luật, ...

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024 (Quyết định số 22/QĐ-BCĐ, ngày ...

Công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

  (Ảnh minh họa, nguồn Internet)Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với 02 trường học tại Quyết định số 319/QĐ-UBND, ngày 08/02/2024. Cụ thể: Trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; Trường Phổ thông dân ...

Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 (Ảnh minh họa, nguồn Internet)Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh  (tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 08/02/2024).Định mức tiêu thụ điện, đơn giá và mức hỗ trợ tiền điện ...

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa ban hành Công văn số 09/BCHPCTT-VP, ngày 07/02/2024 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các ...

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn và Viettel Lạng Sơn

Chiều 06/02/2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn và ...

Bãi bỏ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh

                                        Ảnh minh họa. Nguồn: baolangsonUBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số ...

Chỉ đạo tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách

 Ảnh minh họa. Nguồn InternetVăn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/VP-KGVX, ngày 24/1/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội ...

Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

 Ảnh minh họa. Nguồn InternetUBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 (Kế hoạch số 25/KH-UBND, ...

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024

Chiều 06/02/2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số đơn vị công ...

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày 06/02/2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh, Bến xe Phía Bắc (Công ty Sao Vàng) ...

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và hình thức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng thuộc Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và hình thức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng thuộc Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số ...

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Sáng 06/02, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ...

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Ngày 06/02/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và trao Quyết định bổ ...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết nguyên đán năm 2024 tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Sáng 06/02/2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Bệnh viện đa khoa ...

Quyết định phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-BCĐ, ngày 27/01/2024 phê duyệt danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023.Ảnh minh họa (Nguồn ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

UBND tỉnh vùa ban hành văn bản về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam (Công văn số 178 /UBND-KT, ngày 02/02/2024).Ảnh minh họa. Nguồn: baolangsonCác Sở: Kế hoạch và ...

Triển khai, thực hiện Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) các cấp, CB lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm ...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững (Công văn số ...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 06/02/2024, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Chi Lăng ...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Sáng 06/2/2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Công ty Điện lực Lạng ...

UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nợ vay lại

UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nợ vay lại (Công văn số 155/UBND-KT, ngày 30/01/2024). Ảnh minh họa. Nguồn: internetSở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các cơ quan được giao trách nhiệm chủ dự án vay lại tiếp tục ...

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công văn số 143/UBND-KT, ngày 27/01/2024).Ảnh minh họa (Nguồn ...

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 85/UBND-KT, ngày 17/01/2024.Ảnh minh họa. Nguồn: InternetTheo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND ...

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND, ngày ...

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 05/02/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm (DATĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác GPMB các DATĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng ...